Anniskelulupa tapahtumassa


Mikäli tapahtumassasi tullaan anniskelemaan alkoholia, tulee siihen liittyvät luvat hoitaa ajoissa. Anniskelulupia on tarjolla erilaisia eri tilanteisiin, mutta tapahtumien osalta lähtökohtaisesti lupa on luonteeltaan tilapäinen anniskelulupa.

Anniskeluun liittyvät luvat myöntää Aluehallintovirasto.

Anniskeluluvan saamisen edellytykset

Anniksleluluvan saamisen edellytyksiä on asetettu sekä järjestäjän että tapahtuman osalta. Luvan hakijan tulee olla luotettava ja hänellä tulee olla taloudelliset ja ammatilliset edellytykset anniskelua varten. Toisin sanoen hakijan tulee olla täysi-ikäinen, taloudellisesti vakaa eikä taustalla saa olla päihteiden väärinkäyttöä.

Luvan haltijan tulee järjestää anniskelupaikkaan riittävästi henkilökuntaa sekä vastaava hoitaja, jolla on koulutuksen tai työkokemuksen kautta saatu tarvittava ammattitaito, ja joka sijaistensa ohella varmistaa säännösten toteutumisen anniskelun suhteen. Alaikäiset eivät saa pääsääntöisesti tarjoilla eikä henkilökunta itse saa olla työaikana alkoholin vaikutuksen alaisena.

Tapahtuman osalta luvan saamisen edellytyksiä ovat tapahtumapaikan sopivuus, sijainti sekä anniskelujärjestelyt.

Perhe- tai urheilutapahtumiin lupa voidaan jättää myöntämättä; mikäli suurin osa tapahtumakävijöistä ovat alaikäisiä, ei luvan hankinta välttämättä ole perusteltua. Lisäksi, jotta anniskelua saisi tapahtumassa harjoittaa, tulee sinne olla järjestettynä riittävät saniteettitilat.

Mitä tulee anniskelualueeseen, tulee sen olla selkeästi rajattu ja merkitty, jotta kulkemista alueelle ja sieltä pois voidaan valvoa tehokkaasti. Suomen alkoholilaissa katsomoissa anniskelu on kielletty:

Anniskelualueeksi ei saa hyväksyä urheilu-, liikunta-, musiikki- tai muun niihin verrattavan tapahtuman yleistä katsomotilaa.” 

Tapahtumissa tämä näkyy erillisinä, tarkkaan rajattuina anniskelualueina, joiden ulkopuolella anniskelu on ehdottomasti kielletty. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää pohjapiirros suunnitellusta anniskelualueesta. Anniskelupaikan tulee olla todistettavasti järjestäjän hallinnassa tapahtuman ajan.

 

Tapahtuman anniskeluluvan hakeminen

Tilapäisen anniskeluluvan saa kertaluonteisesti tapahtumaa varten korkeintaan yhden kuukauden ajaksi. Luvan myöntää sen kunnan aluehallintavirasta, jolla tapahtuma järjestetään.

Hakemuksen käsittelyaika on noin 30 vuorokautta, mutta hakuprosessiin on suositeltaaa varata kaksikin kuukautta. Luvan saatuasi alkoholiostot tulee tehdä tilapäisen luvan numerolla. Anniskelutoiminnasta tehdään neljännesvuosi-ilmoituslomake 30 päivän kuluessa tapahtuman päättymisestä.

Kyllä, anniskelulupaa varten sinun tarvitsee täyttää lisää lomakkeita. Onneksi harjoitus tekee mestarin ja olemme tähän mennessä täyttäneet jo monet hakemukset. Tilapäisen anniskeluluvan saadaksesi sinun tulee täyttää seuraavat lomakkeet:

  • Hakemus alkoholijuomien anniskeluun
  • Anniskelulupahakemuksen selvitys tilapäisen anniskelutoiminnan järjestämisestä (Pitää sisällään tapahtuman ohjelman/sisällön ja liitteeksi pohjapiirustus anniskelualueesta)
  • Anniskelualueen rajaamista koskeva suunnitelma
  • Alkoholijuomien anniskelun omavalvontasuunnitelma
  • Henkilökuntasuunnitelma

Lomakkeet löydät Aluehallintoviraston sivuilta.

Lisätietoa

Lisää tietoa aiheeseen liittyen pystyt helposti hakemaan seuraavista viranomaislähteistä:

Alkoholilaki

Aluehallintovirasto

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Anniskelupassi

Anniskelupassi on olennainen osa anniskelupaikan henkilökunnan ammattiosaamista. Anniskelupaikan yksi vaatimuksista on, että sille on nimetty vastaava hoitaja ja hänelle sijaiset. Näiltä kyseisiltä työntekijöiltä vaaditaan, että anniskelupassi on suoritettuna. Passin suoritus on osoitus siitä, että työntekijä hallitsee anniskelua koskevan säännöstön. Passin suorittanut henkilö saa kirjallisen todistuksen oppilaitokselta anniskelupassin suorituksesta.

Pelkkä anniskelupassi mahdollistaa vastaavana hoitajana toimimisen C-luvallisissa anniskelupaikoissa. Lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemusta tai alan koulutusta vaaditaan A- ja B-luvan anniskelupaikoissa.

Kuten muistamme, tapahtuman anniskelulupaa hakiessa tulee lupahakemuksen lisäksi täyttää henkilökuntasuunnitelma, johon merkitään vastaava hoitaja, hänen sijaisensa ja jonka liitteeksi tarvitaan todistukset heidän pätevyydestään. Henkilökuntasuunnitelman liitteeksi tulee siis laittaa anniskelupassista kopio sekä tarvittaessa työ- ja/tai tutkintotodistukset. Lisäksi näiden todistusten ja anniskelupassin kopiot on löydyttävä anniskelupaikasta mahdollista tarkistajaa varten.

 

Anniskeluluvat pähkinänkuoressa:

C – enintään 4.7 tilavuusprosentin alkoholijuomat

B – miedot, yli 4.7 tilavuusprosentin alkoholijuomat

A – kaikenvahvuiset alkoholijuomat

 

Anniskelupassin suorittaminen

Anniskelupassin saa suorittamalla anniskelupassitestin ravitsemisalan koulutusta tarjoavassa oppilaitoksessa. Testien sisältö vaihtelee, mutta pääsääntöisesti testi koostuu oikein/väärin –väittämistä. Kokeeseen ei vaikuta se, minkälaisessa anniskelupaikassa kokeensuorittaja tulee työskentelemään vaan se on kaikille sama. Kokeen voi suorittaa, vaikkei olisi osallistunut oppilaitoksen koulutukseen.

Koekysymykset laaditaan Alkoholiasiat ravintolassa –ohjeen perusteella, johon voi tutustua täältä. Anniskelupassi vaatii siis hieman opiskelua ja pienen rahallisen sijoituksen: testin suorittamisen hinta on 40 € ja uusintatesti maksaa 25 €.

Ilmaista materiaalia ja harjoitustehtäviä varsinaista testiä varten löytyy netistä runsaasti, esimerkiksi tältä sivustolta.

 

Alkoholimarkkinoinnin haasteet ja rajoitukset

Yleensä tapahtumilla on alkoholipuolen kumppaneina yrityksiä, jotka edustavat niin mietoja kuin väkeviäkin alkoholijuomia. Suomessa yli 22 tilavuusprosenttisten väkevien alkoholijuomien mainonta, epäsuora mainonta ja myynninedistäminen on alkoholilain mukaan kielletty. Sallittua se voi olla vain poikkeustapauksissa kuten anniskelu- ja vähittäismyyntipaikoissa (esimerkiksi tapahtuman yhteistyöravintolat). Toisien sanoen helppo nyrkkisääntö on, että yli 22 prosenttisten alkoholituotteiden maininta tai esiintuonti tapahtumamarkkinoinnissa on kiellettyä (vahvat alkoholit, viinat jne). Tämä asettaa tapahtumarkkinoinnille alkoholin osalta selvän ”ylärajan” josta ei kannata Suomessa poiketa.

Puolestaan alle 22 prosenttisten alkoholituotteiden mainonta, epäsuora markkinointi ja myynninedistämistoiminta on sallittua alkoholilaissa säädetyin rajoituksin. Mainonta ja markkinointi käsittää tässä tapauksessa ensisijaisesti julkisella paikalla tai verkossa tapahtuvaa toimintaa. Mainontaan ja markkinointiin liittyy paljon rajoituksia sekä haasteita, jonka johdosta jokaisen tapahtumajärjestäjän olisi hyvä jossain kohtaa perehtyä lainsäädännön perusteisiin ja sen voit aloittaa esimerkiksi alkoholilaista.

Alkoholin yhdistäminen tapahtumamarkkinointiin, kuten printtimediaan, radiospotteihin tai sosiaalisen median kampanjoihin tulee tehdä aina harkiten, lainsäädännön puitteissa. Tapahtumamarkkinoinnin osalta asiaa voi lähestyä esimerkiksi tuotteen saatavuuden ja hinnoittelun osalta omassa tapahtumassa. ”Tapahtumassa mukana tuote/brändi X” on yksi tapa lähteä markkinoimaan alkoholikumppania, jonka tuote nimenomaisesti lukeutuu alle 22 prosenttisiin. Varsinaisen tapahtuman sisällä tapahtuvaan alkolinmarkkinointiin pätee pitkälti samat säännöt kuin muissakin anniskelupaikoissa. joten siellä tapahtuvaa kumppanimarkkinointia voi harjoittaa hieman vapaammin.

Mikäli sinulla on idea yhdistää alkoholia oman tapahtuman markkinointiin, kannattaa epäselvissä tilanteissa olla suoraan yhteydessä oman seudun aluehallintovirastoon. Sieltä saat suoraan vastauksen mahdollisesti epäselviin tilanteisiin. Aluehallintoviraston yhteystiedot löydät täältä.

Mikäli olet tapahtumasi osalta jo hakemassa anniskelulupia, muutaman oljenkorren siihen prosessiin löydät Tästä! Tässä lyhyt katsaus alkoholin esiintuontiin tapahtumamarkkinoinnissa. Mikäli olet järjestämässä tapahtumaa, me Livetolla autamme sinua kaikessa tapahtuman järjestämiseen liittyvässä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä niin katsotaan minkälainen tapahtuma sinulla on tulossa ja mitenkä voisimme auttaa sitä menestymään.

 

Oliko jutusta sinulle apua? Vinkkaa siitä muillekkin !

Hae sivustolta