Ilmoitus yleisötilaisuudesta


Ilmoitus yleisötilaisuudesta

Kun järjestäjät tapahtuman, tulee sinun tehdä kirjallinen ilmoitus yleisötilaisuudesta tapahtuman järjestämispaikkakunnan poliisille. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytetä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä.

Ilmoitus kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Poliisilaitoksen mukaan ilmoitus tulisi tehdä vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Tämä kannattaa kuitenkin vielä tarkistaa paikalliselta viranomaiselta, sillä käsittelyajat saattavat vaihdella kunnittain. Loma- ja sesonkiaikoina käsittelyajat voivat venähtää ruuhkasta johtuen.

Poliisi voi vaatia tarvittaessa myös muita selvityksiä, kuten esimerkiksi yleisötilaisuuden järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumuksen sekä muun lainsäädännön edellyttämät tilaisuuden järjestämiseen liittyvät ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet. Poliisi voi myös vaatia selvityksen vastuuvakuutuksen ottamisesta.

Ilmoituksen sisältö ja liitteet

Ilmoituksessa käydään kattavasti läpi kaikki tapahtuman oleelliset tiedot, kuten tapahtuman luonne ja sisältö, arvio kävijämääristä, järjestyksenvalvonnan tarve ja toteutus, tilapäiset rakennelmat, vaikutus ympäristöön, tarve tilapäiselle liikennejärjestelylle jne. Tapahtuman/hakemuksen luonteesta riippuen tarvittavat luvat tulee toimittaa ilmoituksen liitteinä, kuten anniskelulupa, lupa elintarvikkeiden myyntiin, musiikinkäyttölupa, meluilmoitus sekä jätehuoltosuunnitelma.

Ilmoituksen käsittelystä peritään käsittelykuluja ja päätöksestä veloitetaan erikseen riippuen siihen kuluneista työtunneista.

Ilmoituksen liitteeksi tarvitaan myös turvallisuussuunnitelma, jonka osaksi tehdään usein myös pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma vaaditaan silloin, kun tapahtumalla arvioidaan olevan vähintään 200 henkilöä samanaikaisesti tai jos tapahtumaan liittyy muita tiettyjä riskejä, kuten pyroja tai poikkeukselliset poistumisjärjestelyt alueelta. Mikäli osallistujamäärä on suuri ja tapahtumaan liittyy erityisiä riskejä, tulee järjestäjän olla yhteydessä pelastusviranomaiseen jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa.

Linkit

Mitä tulee ottaa huomioon yleisötilaisuuden järjestämisessä

Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä (sähköinen lomake)

Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä (tulostettava lomake)

Palveluhinnasto

Oliko jutusta sinulle apua? Vinkkaa siitä muillekkin !

Hae sivustolta