Terms

Laatimispäivä 22.07.2015

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ LIVETO

Liveto Group Oy Käyntiosoite: Nisulankatu 78, 40720, Jyväskylä Puh. 029-1800280

Y-tunnus: 2647803-7

Rekisteriasioita hoitava henkilö: Antti Korhonen, antti.korhonen@liveto.fi

2. REKISTERIN NIMI

Liveto Group Oy:n asiakasrekisteri.

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakas- tai jäsenyyssuhteen perusteella.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Liveton asiakas- ja/tai jäsenyyssuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, seurantaan ja väärinkäytösten valvontaan sekä Liveton ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä näiden yhteistyökumppaneiden markkinointiin, markkinatutkimuksiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Liveton asiakkaaksi ja/tai verkkopalveluiden käyttäjäksi rekisteröityneistä henkilöistä.

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

Henkilön nimi ja yhteystiedot
Demografiatiedot
Lupatiedot ja kiellot
Tunnistautumis- ja käyttötiedot
Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
Tapahtuma- ja analyysitiedot
Asiakkuuteen/jäsenyyteen liittyvät tiedot

6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään rekisteröityjen luovuttamia tietoja sekä verkkopalvelun käytön aikana rekisteröityneestä käyttäjästä tallentuneita palvelun käyttöä koskevia tietoja.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Liveto toimii lippujen välittäjänä tapahtumanjärjestäjän lukuun. Tietoja luovutetaan kulloinkin kyseessä olevan tapahtuman järjestäjälle. Liveto voi luovuttaa tietoja myös suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön ja luovuttamisen suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita Liveton ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Liveto Group Oy, Antti Korhonen, Nisulankatu 78, 40720, Jyväskylä

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

Laatimispäivä 22.07.2015

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Liveto Group Oy Käyntiosoite: Nisulankatu 78, 40720, Jyväskylä Puh. 029-1800280

Y-tunnus: 2647803-7

Rekisteriasioita hoitava henkilö: Antti Korhonen, antti.korhonen@liveto.fi

2. REKISTERIN NIMI

Liveto Group Oy:n asiakasrekisteri.

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakas- tai jäsenyyssuhteen perusteella.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Liveton asiakas- ja/tai jäsenyyssuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, seurantaan ja väärinkäytösten valvontaan sekä Liveton ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä näiden yhteistyökumppaneiden markkinointiin, markkinatutkimuksiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Liveton asiakkaaksi ja/tai verkkopalveluiden käyttäjäksi rekisteröityneistä henkilöistä.

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

Henkilön nimi ja yhteystiedot
Demografiatiedot
Lupatiedot ja kiellot
Tunnistautumis- ja käyttötiedot
Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
Tapahtuma- ja analyysitiedot
Asiakkuuteen/jäsenyyteen liittyvät tiedot

6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään rekisteröityjen luovuttamia tietoja sekä verkkopalvelun käytön aikana rekisteröityneestä käyttäjästä tallentuneita palvelun käyttöä koskevia tietoja.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Liveto toimii lippujen välittäjänä tapahtumanjärjestäjän lukuun. Tietoja luovutetaan kulloinkin kyseessä olevan tapahtuman järjestäjälle. Liveto voi luovuttaa tietoja myös suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön ja luovuttamisen suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita Liveton ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Liveto Group Oy, Antti Korhonen, Nisulankatu 78, 40720, Jyväskylä

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.